Så här kan en reserverad upphandling gå till

Dags att göra en reserverad upphandling för att främja sysselsättning för utsatta grupper? Så här kan det gå till att förbereda och genomföra en sådan upphandling. Du kan med fördel också följa den nationella modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling.

Inför upphandling

 • Undersök marknaden. Finns det potentiella leverantörer? Avgör genom kontakt och dialog med olika leverantörer och till exempel med Tillväxtverket, Skoopi, Coompanion och webbplatsen Sofisam.
 • Bjud in till anbudsskola eller informationsmöte för att säkerställa att kompetens finns för att uppfylla formalia och det administrativa kring att lämna anbud och att de företag som vill delta kan klara av ställda krav för att godkännas. Anbudsskolan ska vara allmän och ska rikta sig till alla som vill lära sig mer kring att delta i en offentlig upphandling eller en reserverad upphandling.

Vilka leverantörer får lämna anbud i en reserverad upphandling?

 • Det främsta syftet med leverantörens verksamhet ska vara social och yrkesmässig integration för personer med funktionsvariation eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
 • Minst 30 procent av de som sysselsätts i verksamheten ska vara personer med funktionsvariation eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
 • Leverantören ska kunna styrka att den uppfyller ovannämnda förutsättningar.
 • Alla organisationsformer eller associationsformer som uppfyller ovannämnda kriterier får lämna anbud.
 • När och hur ska det kontrolleras om en leverantör uppfyller kraven? Den relevanta tidpunkten för bedömningen om leverantören uppfyller verksamhetskravet och andelskravet är då anbudsansökan eller anbudet lämnas in. Kontrollen ska ske i kvalificeringsfasen.

Utvärdering av inkomna anbud

 • Utvärderingen kan ske utifrån pris och kvalitet efter det som bedöms vara relevant för det aktuella kontraktet.
 • Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder:
  • bästa förhållande mellan pris och kvalitet
  • kostnad
  • pris.

Följ den nationella modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar