Ställ hållbarhetskrav

Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås. Här i kriteriebiblioteket hittar du Upphandlingsmyndighetens alla hållbarhetskriterier i en databas.

Kriterierna, i form av miljökrav och sociala krav, finns för ett tiotal produktområden som omfattar 100-tals produkter. Dessa är frivilliga att använda och kraven finns i olika nivåer med tillhörande förslag på verifikat, motiv och bakgrundsinformation. 

Kriteriebiblioteket

Välj produktområde

Klicka på plustecknet för att visa områdets produktgrupper eller på texten för att läsa mer om området.