Framgångsfaktorer

För att lyckas med en hållbar upphandling finns här ett antal tips och råd som kan vara bra att tänka på.

En god förutsättning för att lyckas med hållbar upphandling är att utgå från de ambitioner som uttrycks i organisationens policy, miljömål, önskemål och behov.  Det är viktigt att säkerställa och visa hur upphandlingen bidrar till de övergripande miljökvalitetsmål som en organisation kan ha formulerat, till exempel minskad klimatpåverkan eller en giftfri vardag. Identifiera gärna vilka områden som är strategiskt viktiga för inköp, exempelvis där inköpet har en stor miljöpåverkan, stora sociala risker eller uppgår till stora volymer.

Prioritera vilka områden som är viktigast för er organisation att ställa hållbarhetskrav inom. Det är viktigt att avsätta tillräckligt med miljökompetens och resurser inte bara för att identifiera potentialen och ställa rätt krav i en upphandling, utan även för att kunna realisera potentialen genom en väl fungerande uppföljning. Detta är några av de faktorer som är avgörande för att säkerställa ett bra resultat av en hållbar upphandling.

Strategi

Vid kravställandet

Uppföljning

Lärande exempel

Kom ihåg!

Hållbarhetskraven måste vara tydligt specificerade, kopplade till kontraktsföremålet (även dess livscykel), möjliga att utvärdera och kontrollera samt förenliga med övriga tekniska specifikationer kopplade till det som upphandlas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Hage_siffror_processen.jpg

Steg för steg till en god affär

Läs om processen inför, under och efter en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling – LOU.

Plantagen.jpg

Miljö- och sociala hänsyn

Ställ hållbarhetskrav i din upphandling och bidra till en hållbar framtid.