Krav i olika nivåer

Upphandlingsmyndighetens färdiga hållbarhetskrav ska göra det möjligt att ställa drivande krav. De utarbetas om möjligt i tre nivåer – basnivå, avancerad nivå och spjutspetsnivå.

Upphandlingsmyndighetens färdiga hållbarhetskrav ska göra det möjligt att ställa drivande krav. De utarbetas om möjligt i tre nivåer – basnivå, avancerad nivå och spjutspetsnivå.

  • Basnivå: Basnivån består av krav som är fokuserade på att minska merparten av den miljö/hållbarhetspåverkan som är kopplad till det specifika produktområdet. Tanken är att det ska gå att genomföra en hållbar upphandling utan alltför stora resurser och kompetens. Baskraven är mer ambitiösa än gällande lagstiftning. Det finns ofta god tillgång av varor och tjänster som uppfyller dessa krav. Kraven är enkla att använda och verifiera.
  • Avancerad nivå: Avancerad nivå omfattar krav som går längre än basnivån och kan kräva en större insats i att följa upp och granska verifikationer.
  • Spjutspetsnivå: På denna nivå efterfrågas det bästa tillgängliga alternativet på marknaden vad gäller miljö- och andra hållbarhetsaspekter. Detta innebär att tillgången på varor och tjänster är mindre än för bas- och avancerade krav. Spjutspetskraven innebär att du som upphandlare kan behöva mer specialkompetens och kan behöva ägna mer tid åt verifieringsarbetet.

Användaren får själv avgöra med hjälp av tillgänglig marknadsinformation, ambition, resurser och behov vilken eller vilka nivåer som ska användas. Vilka krav som ingår i vilka nivåer syns under respektive produkt samt i kriterie-wizarden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Plantagen.jpg

HÅLLBARHET

Att ta miljöhänsyn och socialt ansvar i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Hage_siffror_processen.jpg

Steg för steg till en god affär

Läs om processen inför, under och efter en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling – LOU.