Kriterieprocessen

Arbetet med att utveckla och förvalta upphandlingskriterier görs i tre olika processer:

  1. nyutveckling,
  2. revidering
  3. uppdatering.

Nyutveckling är arbete med ett nytt kriterieområde. Aktiv förvaltning kallas linjearbetet som genomförs för att hålla kriterier aktuella och uppdaterade. Det innefattar bland annat omvärldsbevakning, kommunikation, råd och stöd samt uppföljning av användning. Aktiv förvaltning kan leda till beslut om revidering eller uppdatering.

Kriterierna utarbetas i en expertgrupp i samarbete med centrala intressenter från såväl offentlig som privat sektor, exempelvis upphandlare, leverantörer, branschorganisationer, miljöorganisationer och myndigheter. Expertgruppen ska, om möjligt, arbeta fram krav i tre nivåer; bas, avancerad och spjutspetsnivå.

Kriterieprocessen illustrerad.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Hage_siffror_processen.jpg

Steg för steg till en god affär

Läs om processen inför, under och efter en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling – LOU.

Plantagen.jpg

HÅLLBARHET

Att ta miljöhänsyn och socialt ansvar i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.