Om kriterie-wizard och kriteriebiblioteket

Alla Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier finns i en databas för att göra det lättare att hitta kraven, hitta tillhörande information och förenkla nedladdningen och användningen av kraven. Här är en liten lathund till hur det fungerar.

Kriteriebiblioteket

Kriteriebiblioteket är själva databasen med all information. Här finns informationen sorterad i ett traditionellt produktträd där du klickar dig fram genom strukturen till önskad information. Här finns alla våra hållbarhetskrav i olika nivåer med tillhörande motiv, förslag på verifikat och tillgänglig bakgrundsinformation inom respektive område bestående av exempelvis tillämpningsanvisningar, förstudier, marknadsanalyser, frågor och svar.

Under rubriken ingående krav kan du dra i reglaget för att se vilka krav som tillhör respektive nivå. För att ladda hem kraven klickar du på knappen Ladda hem kraven via kriterie-wizard för att slutföra nedladdningen.

Ladda hem krav via kriterie-wizard

Kriterie-wizard är ett verktyg för att enkelt söka fram och presentera information ur Upphandlingsmyndighetens kriteriedatabas. Det är genom wizarden kriterierna kan laddas hem.

Sex enkla steg

Genom sex steg guidar kriterie-wizarden dig till de krav du önskar. Du kan när som helst gå tillbaka och ändra dina val genom att trycka på tillbaka-knappen. Dina val sparas om du vill läsa någon annan information på hemsidan för att sedan komma tillbaka till wizarden.

Steg 1-3: Välj produkt

Börja med att välja produktområde, produktgrupp och produktundergrupp. Du kan välja fler produktundergrupper inom varje produktgrupp.

Om du önskar information om själva grupperna klickar du på gruppens namn och ett fönster öppnar sig med information.

Steg 4: Välj nivå

Välj nivå genom att dra i reglaget. Kraven i respektive nivå listas nedan. Observera att i avancerad nivå ingår även baskraven. I vissa fall ersätts baskrav med nya krav men detta sker automatiskt. Samma princip gäller vid spjutspetsnivån.

För att förfina sökningen finns möjligheten att välja kategorier under "Välj kategori". Då listas de krav som finns inom vald nivå och kategori. Observera att övriga viktiga miljöaspekter härmed väljs bort.

Steg 5: Välj krav

Genom att klicka på respektive krav i listan kan du se de övriga nivåerna på respektive krav. Här kan du göra ytterligare justeringar samt välja bort krav genom att klicka ur den valda boxen. Du kan se vilka krav som ingår i de olika nivåerna och du kan se vilken typ av krav det är (kvalificeringskrav, teknisk specifikation, tilldelningskriterium eller kontraktsvillkor)

När du är nöjd med ditt urval klickar du på nästa för att ladda hem kraven.

Steg 6: Ladda ner

Här laddar du hem kraven i det format du önskar, via e-post eller direkt på skärmen. Allt vi behöver från dig är att du registrerar dig och loggar in dig med din e-postadress, titel och organisation. När du registrerat dig som användare kan du hämta hem de kriterier du önskar med tillhörande information.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Bananerna.jpg

Hållbarhetskrav

Hitta alla krav i kriteriebiblioteket med tillhörande information eller ladda hem dem via kriterie-wizard.

Till kriteriebiblioteket 
Ladda hem krav

Falt_green_lila.jpg

Upphandlings-områden

Vi tar fram särskilt material inom områden där upphandlande myndigheter kan ha behov av extra stöd eller där vi har ett specifikt regeringsuppdrag. Nuvarande områden är: vård och omsorg, innovationsupphandling, livsmedel, energi och klimat, städtjänster, små och medelstora företag samt Giftfri förskola.