Pågående kriteriearbete

Upphandlingsmyndigheten har ett ständigt pågående arbete med hållbarhetskriterierna. Detta arbete sker enligt myndighetens processer Produktutveckla, Förvalta och Avveckla.

Nedan listas det pågående kriteriearbetet. Överst visas den revidering och nyutveckling som pågår. Längre ner på sidan visas planering av revidering och översyn för 2019–2020 samt nya produktområden som myndigheten utvecklar kriterier för.

Produktgrupp Status Planerad publicering
Textil Nya kriterier publicerade maj 2021
Textil Nya kriterier publicerade maj 2021

Arbete med undergrupper eller kategorier

I vissa fall pågår arbetet inte med hela produktgruppen utan med några undergrupper eller kategorier. Dessa är:

Flerbostadshus och lokaler, Skolor och förskolor: nybyggnad

 • Övergripande energikriterier
 • Kriterier för avfallshantering
 • Krav för minskad klimatpåverkan (nya)

Flerbostadshus och lokaler, Skolor och förskolor: ombyggnad

 • Kriterier för avfallshantering
 • Krav för minskad klimatpåverkan (nya)

Anläggningsentreprenader

 • Krav för minskad klimatpåverkan (nya)

Kött

 • Lammkött
 • Naturbete lamm

Mjölk och mejeri

 • Mjölk och mjölkprodukter av komjölk
 • Mjölk och mjölkprodukter av får och getmjölk

Hållbara plastförpackningar

 • Förpackningar/emballage till vården
 • Förpackningar/emballage till livsmedel
 • Förpackningar/emballage inom bygg

Publicerat 2020

 • AV-produkter (tv, projektorer och storbildsskärmar)
 • Inomhusklimat (för flerbostadshus, lokaler, skolor, förskolor; nybyggnad och ombyggnad)
 • Luftfilter
 • Städtjänster
 • Simhallar (byggnad, installationer, vattenrening)
 • Vitvaror
 • Fordon klimatkrav på minibussar och lätta lastbilar

 Kött

 • Nötkött
 • Kravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
 • Griskött
 • Kravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin

Kriterieplanering 2020

Nedan listar vi de revideringar och genomgångar av kriterier som planeras under 2020. Vi listar även vad som publicerats under 2019.

Översyn med planerad start 2020

 • Bygg och fastighet (Styrning och ledning [med Boverket])
 • Magnetiska fält
 • Materialhantering
 • Livsmedel (gemensamma animaliekriterier)
 • Medicintekniska förbrukningsartiklar (undergrupper ska planeras)
 • Medicinteknisk utrustning (översyn utifrån uppdaterat medicintekniskt direktiv)
 • Utomhusbelysning
 • Textil

Publicerat 2019

 • Kaffe, te och kakao
 • Inomhusbelysning
 • Dokumenthanteringsprodukter
 • Kemtekniska produkter
 • Tvätt och textilservice
 • Flerbostadshus (fuktsäkerhet vid nybyggnad och ombyggnad)
 • Lokaler (fuktsäkerhet vid nybyggnad och ombyggnad)
 • Skolor (fuktsäkerhet vid nybyggnad och ombyggnad)
 • Förskolor (fuktsäkerhet vid nybyggnad och ombyggnad)
 • Medicintekniska förbrukningsartiklar
 • Medicinteknisk utrustning
 • Fisk och skaldjur
 • Läkemedel inom slutenvård
 • Fordon
 • Godstransporter (en mindre uppdatering)