LCC-verktyg

LCC-kalkyler hjälper beställaren att välja de mest energi- och kostnadseffektiva lösningarna. De kan användas i anbudsutvärderingen såväl som i behovsanalysen inför en upphandling.

Använd i första hand Upphandlingsmyndighetens produktspecifika LCC-kalkyler, som kan användas för att utvärdera livscykelkostnader i anbudet. För dessa produktområden finns standardiserad branschdata lätt tillgänglig och det finns en tydlig ekonomisk och miljömässig potential att genom LCC efterfråga produkter med billigare drift.

Upphandlingsmyndigheten har även färdigformulerade upphandlingskriterier kring LCC inom flera produktområden. Dessa finns att hämta i kriteriebiblioteket.

Här finns våra LCC-kalkyler samlade:

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Bananerna.jpg

Hållbarhetskrav

Hitta alla krav i kriteriebiblioteket med tillhörande information eller ladda hem dem via kriterie-wizard.

Till kriteriebiblioteket 
Ladda hem krav