• toppbild_stad1.jpg

Upphandling av städ­tjänster

Den städning som utförs i offentliga miljöer är långt ifrån enkel att hantera. Det ställer höga krav på den upphandlande myndigheten som ska genomföra en upphandling av städtjänster. Det kräver god kunskap om verksamheten, logistik, ledarskap, kommunikation, teknisk kompetens och problemlösning.

Vårt stöd och vägledning inom området städupphandling syftar till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för den upphandlande myndigheten, att genom upphandling ingå ett avtal som tydligt visar organisationens förväntningar för leverantören. Ledorden är förtroendefullt samarbete, partnerskap och en god affär för båda parter.

All den miljö vi vistas i städas (eller borde städas) regelbundet. Våra hem, butiker, gallerior, förskolor, skolor, sjukhus, förlossningskliniker, biografer, industrier, kontorsarbetsplatser och äldreboenden. I olika miljöer utförs städning och det är något som vi inte ägnar någon större reflektion kring så länge det fungerar väl och upplevs rent.

Städupphandling ställer höga krav

Städning betraktas ofta som något självklart, eftersom i princip alla människor har en relation till städning och är något som genomförs i hemmet på regelbunden basis. Av den anledningen skapas lätt uppfattningen att genomförandet av offentlig upphandling av städtjänster är något enkelt att hantera som kräver ett lågt engagemang. Den städning som utförs i offentliga miljöer, utanför våra hem, är långt ifrån enkel att hantera. Det ställer höga krav på både den upphandlande myndigheten som ska genomföra upphandlingen och kräver god kunskap om verksamheten, logistik, ledarskap, kommunikation, teknisk kompetens och problemlösning.

Prispress och osund konkurrens

Många aktörer anser att upphandling av städtjänster är svåra att genomföra. De genomförs ofta med tilldelningsgrunden lägsta pris eftersom det är svårt att hitta effektiva utvärderingskriterier, kompetensen om städ kan saknas i den upphandlande organisationen och det saknas ofta resurser och system att följa upp både krav och städkvalitet under avtalsperioden. Detta kan leda till ett dåligt städresultat och missnöjda beställare. Området präglas av mycket stark prispress som leder till fusk med städningen och är en bransch som många anser kännetecknas av osund konkurrens. Dessutom skadas samhället genom att konkurrensen inte sker på lika villkor och, i värsta fall, att fusk sker med skatter och/eller sociala avgifter. Det ligger därför i allas intresse att de upphandlingar som sker bidrar till att undvika dessa situationer.

Viktiga beslut genom hela processen kräver mod

De beslut man tar genom hela inköpsprocessen leder till en mängd olika konsekvenser som man måste vara medveten om för att kunna hantera. Vissa beslut kan innebära risker som måste identifieras och hanteras. Innan man bestämmer sig för att ställa ett krav i en upphandling måste man förstå vilka effekter det kan komma att få.

När upphandlande myndigheter genomför en tjänsteupphandling och därefter ska förvalta  det avtalet krävs engagemang och förmåga att ta beslut genom hela processen och avtalsperioden. Det kan avse beslut om en organisationsförändring som ska ge förutsättningar för att kunna följa upp avtalet, bedömning av anbudsgivarens kravuppfyllnad avseende ett specifikt kvalitetskrav, eller hur ett dåligt städresultat ska hanteras under avtalsperioden. Om den upphandlande myndigheten vill genomföra en bra upphandling krävs mod – man måste vara beredd att ta viktiga beslut under hela inköpsprocessen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Hage_siffror_processen.jpg

Steg för steg till en god affär

Läs om processen inför, under och efter en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling – LOU.