Miljökrav och sociala krav för städtjänster

I kriteriedatabasen finns upphandlingskriterier för olika produktområden. Det är valfritt att använda kriterierna som består av miljö- och sociala krav i olika nivåer med tillhörande förslag på verifikat, motiv och bakgrundsinformation.

Det finns upphandlingskriterier framtagna för följande produktgrupper inom städ och kemikalier:

  • Kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll
  • Städtjänster
  • Tvätt- och textilservice

Arbetsrättsliga villkor

Stad_sjukhus.jpg

Nytt stödmaterial om arbetsrättsliga villkor för städtjänster inklusive tillämpningsanvisningar. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar