Städkunskap för upphandlaren

Betydelsen av rätt entrélösning

Varje problem, eller behov, har en rot-orsak. Det vill säga en faktor som, om den hanteras, gör att många senare delar inte behöver hanteras. När det gäller städning är det entréerna som är roten. Genom att försöka hantera smutsen redan vid entrén kommer många steg att kunna undvikas, om än inte alla.

En vanlig hantering av nedsmutsning är att fokusera inne i fastigheterna. En stor del av den lösa smutsen, grus, skräp, tuggummi och annat kommer in via skor från utemiljön. I synnerhet gäller detta de blötare och snöigare perioderna men också under sommarhalvåret. Här tjänar alla parter på en entrélösning som stoppar så mycket som möjligt av det.

En väl fungerande entrélösning sparar städtid för leverantören och minskar slitaget på lokalerna, i synnerhet golv. Ett minskat slitage leder i sin tur till minskad omfattning på golvvård och de kemikalier som används i de momenten. Entrélösningar samverkas oftast mellan fastighetsansvarig/fastighetsägare och de som använder ytan. Rutiner för att minska nedsmutsning är även lämpliga att införa. Exempel på sådana kan vara:

  •  Förskola: Personalen sopar regelbundet framför entréer för att förflytta sand och löv så långt bort som möjligt. Effekten blir att entrésystemet får en mindre belastning och kan därför verka mer effektivt.
  • Skola: En bestämmelse stipulerar att inneskor används, för att undvika att kängor och andra skor drar med sig grus, sand etc. in i lokalerna. Alternativt tillåts skor med sulor utan mönster att användas inomhus.

Entrélösningar ser schematiskt ut på följande sätt:

  1. En grövre så kallad skrapmatta läggs direkt innanför eller utanför själva entrén. Skrapmattan fångar upp den grova smutsen.
  2. En textil matta läggs i direkt anslutning till skrapmattan. Den textila mattan fångar upp den fina smutsen och eventuell fukt.

Rätt teknik på rätt golv

Varje typ av golv har en optimal underhållsmetod, ett trägolv ska städas på ett sätt och ett linoleumgolv ska städas på ett annat sätt. Det är viktigt att säkerställa att leverantören har kunskap om att rätt städmetod används på varje yta. Det är också viktigt att säkerställa att de personer som ska städa har kunskap om olika städmetoder och kan välja den som passar underlaget bäst vid varje situation. De kemikalier som används ska anpassar till underlaget och rätt teknik säkerställer att så lite kemikalier som möjligt används.

Ett rätt underhållet golv håller också längre, har längre livslängd och kan innebära att dyra renoveringar inte behöver genomföras. Ett golv som städats fel med fel kemikalier kan innebära att dyra återställande akutåtgärder måste genomföras och kanske till och med att golvet behöver bytas ut i förtid.
Upphandlande myndighet kan ta fram en underhållsplan för varje objekt där golvmaterial beskrivs så att anbudsgivaren kan göra rimliga beräkningar vid en upphandling. Den ger anbudsgivaren möjlighet att räkna rätt på anbudspriset och att kostnadsoptimera sin organisation vilket i förlängningen gynnar den upphandlande organisationen.

Städa med mikrofiber och vattenbaserade system

Städbranschen har under många år arbetat med utveckling av både material och metoder som minskar en negativ miljöpåverkan. Mikrofibermaterial, parfymfria kemikalier och doseringshjälp är standard idag. Tumregeln är att använda så lite vatten som möjligt för att minska smittspridning, minska kemikalieanvändningen, slitage på material och förbättra ergonomin för städpersonalen.

Vattenbaserade städsystem, non-kem solutions har fått stort genomslag och används brett av många leverantörer. Att beakta när man använder endast vattenbaserade system är att de inte alltid ger fullgott resultat på alla typer av ytor och vid all typ av nedsmutsning. Exempelvis fet olja inom bilindustri är särskilt svår.

Vid större ytor som gymnastikhallar, långa breda korridorer finns möjlighet att använda s.k. städrobotar som arbetar självständigt så när som på byte av vatten, laddning och enklare underhåll. Vid användning av robotar kan antalet timmar för städpersonalen minskas eller användas till annat, istället för maskinkörning.

Aspekter vid om/tillbyggnad

Många gånger när en fastighet eller lokal anpassas och förändras, beaktas endast de estetiska aspekterna. Arkitekter och andra funktioner som planerar förändringar missar ofta själva underhållsfrågan. Det är allt ifrån materialval och möjligheter att hålla glaspartier rena till möblering och eluttag för exempelvis dammsugare. Vanliga problem är att städrum ligger fel, är för små eller saknar möjlighet till tvättmaskinsinstallation eller förvaring av städmaskin.

När om/tillbyggnad går in i en planeringsfas bör städkunnig resurs, antingen intern eller extern bjudas in så tidigt som möjligt för att säkerställa att dessa aspekter tas om hand. Tänk på att ta höjd för eventuella förändringar gällande yta/lokaler i avtalet. Risken är annars att förändringen är så pass stor att den anses som ”väsentlig” och därmed otillåten.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning, FoHMFS 2014:19

Det allmänna rådet om städning innehåller rekommendationer för hur ofta och vad man ska städa i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Rådet riktar sig till kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor. Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna använder sig av rekommendationerna när de i sin tur ställer krav på verksamheter som skolor, förskolor och fritidshem.

Det är viktigt för upphandlande myndighet att känna till vad allmänna rådet om städning innehåller, till exempel att städning av klassrum och övriga lokaler i skola och förskola bör ske dagligen för att undvika olägenheter för människors hälsa.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar