Other languages

På den här sidan hittar du grundläggande information om Upphandlingsmyndigheten översatt till de svenska minoritetsspråken.

On this page you will find basic information about The National Agency for Public Procurement translated to the Swedish minority languages ​​and the most common immigrant languages.

Här hittar du grundläggande information om oss på:
Finska 
Jiddisch
Meänkieli
Nordsamiska
Romani

Senast uppdaterad: