Statsstöds­ärenden som berör kommuner och regioner

Denna lista över ärenden ger exempel på Europeiska kommissionens hantering av svenska statsstöds­ärenden där det finns en koppling till kommuner och regioner under perioden 2000–2019. Tabellen kommer att uppdateras fortlöpande.

Tabellen har sammanställts utifrån information från Europeiska kommissionens (kommissionens) webbplats. Vill du ha ytterligare fördjupad information kring enskilda statsstödsärenden, rekommenderar vi att du följer länkarna vidare till kommissionens ärenden via ärendenumret.

”GBER” står för den allmänna gruppundantagsförordningen, kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Efter tabellen följer en lista med ett antal svenska stödordningar som reglerar regionala företagsstöd i regioner/landsting samt i viss mån länsstyrelser.

 

KOM:s ärende­nummer

Kategori

Tids­period

Beviljande myndighet
och rättslig grund

SA. 48176

Samproduktion av film

2017-01-05 – 2020-12-31

Beviljande myndighet:

Film i Väst

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund: Se Film i Västs regelverk för samproduktion

SA.53944

Produktion av film; video och TV-program

2019-03-07 – 2020-12-31

Beviljande myndighet: Film i Väst
EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Västra Götalandsregionens produktionsrabatt (VGPR)

SA.32037

Bredband

- 2014-12-31

Beviljande myndighet:
Västra Götalandsregionen

Förlängning se SA.40191

EU-rättslig grund:: Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund: Se Västra Götalandsregionens information om stöd till bredbandsutbyggnad

SA.40191

Bredband

2015-01-01 – 2018-12-31

Beviljande myndighet:

Västra Götalandsregionen

Förlängning av SA.32037

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Västra Götalandsregionens information om stöd till bredbandsutbyggnad

SA.49009

Bredband

2017-08-01 – 2020-12-31

Beviljande myndighet:

Västra Götalandsregionen

Ändring (förlängning) av SA.40191.

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Västra Götalandsregionens information om stöd till bredbandsutbyggnad

N791/2006

Flygplatser, flyglinjer

2017-07-10 – 2020-07-10
(36 månader)

Beviljande myndighet:

Nya Norrköping

EU-rättslig grund: Åtgärden befanns ej utgöra stöd. Business Case Norrköping (Statligt stöd N791/2006)

Nationell rättslig grund: Civilrättsliga avtal.

SA.18857

Flygplatser, flyglinjer

2001-01-01

Beviljande myndighet:

Västerås kommun

EU-rättslig grund: Åtgärden befanns ej utgöra stöd.

Påstått stöd till Västerås flygplats och Ryanair Ltd (SA.18857) 

Nationell rättslig grund: Civilrättsliga avtal.

SA.38757

Flygplatser, flyglinjer

2014-01-01 – 2023-12-31

Beviljande myndighet:

Skellefteå Stadshus AB

EU-rättslig grund: Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). 
Sverige Skellefteå flygplats – Förordnande om tillhandahållande av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (Statligt stöd SA.38757)

SA.38892

Flygplatser, flyglinjer

2014-01-01 – 2023-12-31

Beviljande myndighet:

Timrå och Sundsvalls kommuner

EU-rättslig grund: Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. (SGEI)

Sverige Sundsvall Timrå flygplats – Förordnande om tillhandahållande av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (Statligt stöd SA.38892)

SA.43964

Flygplatser, flyglinjer

2016-01-01 – 2025-12-31

Beviljande myndighet:

Kalmar kommun

EU-rättslig grund: Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI).

Kalmar Öland Airport – Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (Statligt stöd SA.43964)

SA.45863

Flygplatser, flyglinjer

2016-10-31 –

 

Beviljande myndighet:

Trafikverket (EU:s strukturfonder)

EU-rättslig grund: Åtgärd förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i FEUF efter ett artikel 108.2-förfarande.

Sweden Scandinavian Mountains Airport (State Aid SA.45863)

SA.50403

Flygplatser, flyglinjer

2018-01-24 –

 

Beviljande myndighet:

Trollhättans stad

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Trollhättans stad (KS beslut 2018-01-24; KS § 24 Dnr 2017/00655 45)

 

SA.51134

Flygplatser, flyglinjer

2018-05-07 –

 

Beviljande myndighet:

Storumans kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Storumans kommuns delegationsbeslut om Hemavans flygplats (KS 2018:435)

SA.51484

Flygplatser, flyglinjer

2017-05-29 –

 

Beviljande myndighet:

Vilhelmina kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Vilhelmina kommunstyrelses protokoll 180529

SA.51499

Flygplatser, flyglinjer

2018-06-18 –

 

Beviljande myndighet:

Kramfors kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Kramfors kommun (Delegationsbeslut KS 2018-09-11; § 111, s. 31)

SA.51618

Flygplatser, flyglinjer

2018-06-18 –

 

Beviljande myndighet:

Arvidsjaurs kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Arvidsjaurs kommuns protokoll 2018-06-18) 

SA.52003

Flygplatser, flyglinjer

2018-09-05 –

 

Beviljande myndighet:

Trollhättans stad

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Trollhättans stad (KS beslut 2018-09-05; KS § 164 Dnr 2018/00472 045)

SA.52540

Flygplatser, flyglinjer

2018-11-13 –

Beviljande myndighet:

Örebro kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Örebro kommunstyrelses protokoll (2018-11-13)

SA.52605

Flygplatser, flyglinjer

2018-11-20 –

Beviljande myndighet:

Vilhelmina kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Vilhelmina kommun (KS protokoll 2018-11-20; § 236):

 

SA.52686

Flygplatser, flyglinjer

2018-04-16 –

Beviljande myndighet:

Västerås stad

EU-rättslig grund: Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) och tjänst av allmänt intresse.

Nationell rättslig grund: Undantag enligt GBER.
Se Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse och allmänt intresse för Nya Västerås Flygplats AB 

SA.52703

Flygplatser, flyglinjer

2018-11-21 –

Beviljande myndighet:

Kristianstads kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund: Se Kristianstads kommun (KS 2018/1134, ärende nr 10)

SA.52800

Flygplatser, flyglinjer

2018-12-04 –

Beviljande myndighet:

Halmstads kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Rätt till koncernbidrag enligt Inkomstskattelagen 35 kap. Ägardirektivet för Halmstads Flygplats AB påvisar rätten till att mottaga koncernbidrag från moderbolaget Halmstads Rådhus AB. Ägardirektivet är antaget i Halmstads Kommunfullmäktige 2016-06-14.

Halmstads kommun (KS 2018-12-04; Ärende § 327)

SA.52801

Flygplatser, flyglinjer

2018-12-04 –

Beviljande myndighet:

Örnsköldsviks kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund: Se Örnsköldsviks kommun (KS 2018-12-04; Ärende § 215)

SA.52829

Flygplatser, flyglinjer

2018-12-20 –

Beviljande myndighet:

Borlänge kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: 

Borlänge kommunstyrelses protokoll (2018-12-20)

Falu kommunstyrelses handlingar och protokoll (2018-12-04)

Mora kommunstyrelses protokoll (2018-11-27)

Landstinget Dalarnas protokoll (2018-11-26)

SA.52861

Flygplatser, flyglinjer

2019-01-07 –

Beviljande myndighet:

Karlstads kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Karlstads kommun (Dnr KS-2018-586; Protokoll 2018-12-14; § 9)

SA.52935

Flygplatser, flyglinjer

2018-12-10 –

Beviljande myndighet:

Torsby kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Torsby kommun (Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-10, § 176)

SA.52979

Flygplatser, flyglinjer

2018-12-20 –

 

Beviljande myndighet:

Jönköpings kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se

Jönköpings kommunfullmäktiges protokoll (2018-12-20)

SA.33618

Infrastruktur

2013-05-02 –

 

Beviljande myndighet:

Uppsala kommun

EU-rättslig grund: Åtgärd förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i FEUF efter ett artikel 108.2-förfarande.

Uppsala arena (State aid SA.33618)

SA.46749

Infrastruktur

2017-01-15 –

 

Beviljande myndighet:

Tillväxtverket (EU:s strukturfonder)

EU-rättslig grund:

Åtgärd förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i FEUF efter ett artikel 108.2-förfarande.

I övrigt ej stöd enligt artikel 107.1.

Aid for investment in the Haraholmen Logistic centre in the port of Piteå (State aid SA. 46749)

C35/2006

Klagomålsärende

KOM:s beslut 2013-04-16.

T-244/08

(2011-12-13)

Beviljande myndighet:

Åre kommun

EU-rättslig grund: Åtgärden utgör inte stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF.

 Konsum Jämtland ekonomisk förening (SA.20112 (C 35/2006)

N486/2002

Klagomålsärende

Beslut

2003-01-21

Beviljande myndighet:

Gotlands kommun

EU-rättslig grund: Åtgärden utgör inte statligt stöd enligt artikel [87.1] i EG-fördraget.

Sverige Konferenscentrum i Visby (Statligt stöd N 486/2002)

SA.28809

Klagomålsärende

Fr.o.m.

2008-02-13

T-253/12
(2015-10-28)

Beviljande myndighet:

Fastighets AB Vänersborg / Vänersborgs kommun

Rättslig grund: Åtgärden utgör statligt stöd som är olagligt och oförenligt med den inre marknaden på grundval av artikel 107.1 i EUF-fördraget.

Hammar Nordic Plugg AB (SA.28809)

 

Klagomålsärende

T-152/06, upphävd genom C-322/09.

Återkallat och avskrivet, 2011-09-07

Beviljande myndighet:

Stockholms stad / påstått olagligt statligt stöd

SA.52830

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2018-05-07

Beviljande myndighet:

Skövde Stadshus AB (Skövde kommun)

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Protokollen avseende

kommunala bolag läggs inte ut på webbsida men kan översändas vid begäran.

SA.53944

Audiovisuella verk (artikel 54); Produktionsrabatt

2019-03-07 – 2020-12-31

Beviljande myndighet:

Västra Götalands läns landsting

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Regelverk för västra götalandsregionens produktionsrabatter

SA.54082

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-03-20

Beviljande myndighet:

Trollhättans kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Trollhättans kommunstyrelses protokoll 2019-03-20 § 128

SA.54083

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2018-10-25

Beviljande myndighet:
Krokoms kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Krokoms kommunstyrelses protokoll 2018-10-25 § 190;

och Krokoms kommunstyrelses protokoll 2019-03-13 § 32

SA.54084

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2018-12-04

Beviljande myndighet:
Jämtlands läns landsting

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se protokoll över beslut av Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen) 2019-12-04;

och protokoll Region Jämtland Härjedalen 2019-02-26

SA.54085

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-02-28

Beviljande myndighet:
Åre kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Åres kommunstyrelses protokoll 2018-12-04, § 166;

och Åres kommunstyrelses protokoll 2019-02-28, § 30

SA.54086

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2018-12-04

Beviljande myndighet:
Östersunds kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Östersund kommunstyrelses protokoll 2018-12-04, § 351;

och 2019-03-12, § 7 (Länkar saknas pga. tillfälliga tekniska skäl.)

SA.54131

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-01-23

Beviljande myndighet:

Trollhättans kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Trollhättans kommunstyrelses protokoll 2019-01-23 KS § 59

SA.54608

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-05-14

Beviljande myndighet:

Örebro kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Örebros kommunstyrelses protokoll 2019-05-14, § 95-2019

SA.54695

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-05-20

Beviljande myndighet:

Gällivare kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Gällivares kommunstyrelses protokoll 2019-05-20, § 216, Dnr. KS/2019:440

SA.54696

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-05-27

Beviljande myndighet:

Pajala kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Pajalas kommunstyrelses protokoll 2019-05-27, § 68

SA.54708

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-02-21

Beviljande myndighet:

Skövde kommun (Skövde Stadshus AB)

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Beslut vid styrelsesammanträde i Skövde Stadshus AB 2019-02-21, § 8.

SA.54716

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-06-04

Beviljande myndighet:

Arvidsjaurs kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Arvidsjaurs kommunstyrelses protokoll 2019-06-04, § 134

SA.54795

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-06-04

Beviljande myndighet:

Örnsköldsviks kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Örnsköldsviks kommunstyrelses protokoll 2019-06-04, § 138  (Kst/2019:128)

SA.54812

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-06-05

Beviljande myndighet:

Linköpings kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Linköping kommunstyrelses protokoll 2019-06-11, § 234 (Linköping Stadshus AB beslut 2019-06-05)

SA.54913

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2018-12-20

Beviljande myndighet:
Borlänge kommun

EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Borlänge kommunstyrelses protokoll 2018-12-20, § 248

SA.54914

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-04-16

Beviljande myndighet:
Västerås kommun
EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Västerås beslut 2019-05-20; Underlag till Västerås  beslut

SA.43724

Hamninfrastruktur (Kvarken Port, Umeå)

Ad hoc1

 

 

Beviljande myndighet:

Tillväxtverket (ERUF2-medel om 37 miljoner SEK) och Umeå kommun (direkt bidrag om 25,5 miljoner SEK)

EU-rättslig grund:

Åtgärd förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i FEUF efter ett artikel 108.2-förfarande.

EU-kommissionens skrivelse 2016-08-01.
Nationell rättslig grund:

Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.

 

 

 

SA.44035

Industriell forskning (artikel 25(2)(b))

Fr.o.m. 2015-12-10

Beviljande myndighet:

Göteborgs Stad genom Göteborgs Stads Parkerings AB

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Kommunallagen 1991:900 (information om projektet).

SA.55288

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2018-11-27

Beviljande myndighet:

Lycksele kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Lyckseles kommunstyrelses protokoll

Dnr 2018-000276 § 143

SA.55343

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-09-10

Beviljande myndighet:

Lycksele kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Lyckseles kommunstyrelses protokoll Dnr 2019-000305 § 126

SA.55592

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-10-15

Beviljande myndighet:

Halmstads kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Beslut i Halmstads kommunstyrelse 2019-10-15 §7, KS 2019/00239

Se Underlag till KS beslut. (Driftbidrag

för Halmstads Flygplats AB år 2019)

SA.55700

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-10-21

Beviljande myndighet:

Vilhelmina kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Vilhelminas kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-21, § 101

SA.55783

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-10-23

Beviljande myndighet:

Kristianstads kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund:

Se Beslut i Kristianstads kommunstyrelse KS § 181, Änr KS 2019/950 4.11.4

SA.55932

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-05-28

Beviljande myndighet:

Storumans kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Beslut i Storumans kommunstyrelse KS 2019-05-28 § 78

SA.56050

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-12-03

Beviljande myndighet:

Örebro kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Beslut i Örebros kommunstyrelse 2019-12-03 KS §209-2019

SA.56051

Stöd till innovationskluster (artikel 27)

Fr.o.m. 2019-12-19

Beviljande myndighet:

Västra Götalandsregionen

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Beslut från Regionutvecklingsnämnden 2019-12-19 Beslutsärende 298.

SA.56067

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-12-10

Beviljande myndighet:

Karlstads kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Beslut i Karlstads kommunstyrelse KS 2019-12-10 § 17

SA.56158

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-12-09

Beviljande myndighet:

Torsby kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Beslut i Torsbys kommunstyrelses AU 2019-12-09, Dnr KST 2019/877, § 185

SA.56161

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-10-02

Beviljande myndighet:

Trollhättans kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Beslut i Trollhättans stads kommunstyrelse 2019-10-02 KS § 281

SA.56162

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Fr.o.m. 2019-12-19

Beviljande myndighet:

Jönköpings kommun

EU-rättslig grund:

Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:

Se Beslut i Jönköpings kommunfullmäktige Kf 2019-12-19 § 269

  1. Ett ad hoc-stöd är ett stöd som avser en enskild investering. Läs mer på sidan Rättsliga förutsättningar för ett statsstödsgodkännande under rubriken Kommissionens statsstödsprövning/Individuellt stöd och stödordningar.
  2. ERUF: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Läs EU-parlamentets faktablad om ERUF.)

Stödordningar som reglerar regionala företagsstöd i regioner/landsting samt i viss mån länsstyrelser:

  1. Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service
  2. Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (Förordningen har gällt både för länsstyrelserna och Regionförbunden, och kommer fortsättningsvis gälla både länsstyrelserna och landstingen/regionerna. Vissa ärenden som initierats vid en länsstyrelse kommer fortsättningsvis handläggas vid landsting/region. Länsstyrelserna kommer även fortsättningsvis att hantera viss projektverksamhet. Detaljerad information finns hos varje berört län.)
  3. Förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (Genom förordningen upphävs förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Av förordningen framgår att stödgivning enligt förordningen numera helt gått över till den statliga myndigheten Vinnova. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beslutats enligt den förordningen.) 
  4. Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag (Genom förordningen upphävs förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beslutats enligt den förordningen.) 
  5. Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar (Genom förordningen upphävs förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd, som i sin tur ersatte förordning (1998:996) om sysselsättningsbidrag. Den senast upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats enligt den förordningen.)

Du som vill ha information om alla regionala företagsstöd som de enskilda regionerna tillämpar, hittar det på Tillväxtverkets webbplats

Senast uppdaterad: