Avtal som omfattas av äldre regler

Det kan uppstå situationer när nya regler börjar gälla under en pågående upphandling. Vilka regler som gäller för en upphandling beror på vilka regler som var tillämpliga när upphandlingen påbörjades.

Senast uppdaterad:

Relaterad information