Trendens

Trendens är Upphandlingsmyndighetens magasin och rapportserie om utvecklingen på upphandlingsområdet. Temat för det senaste numret är "Makt, medel och möjligheter".

Trendens som PDF (5,2 MB)